سبدگردان

معرفی خدمات سبدگردانی

شرکت کارگزاری آگاه در سال1386مجوز سبدگردانی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد. با دارا بودن مجوز سبدگردانی می توان در زمینه مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری و نیز سبدهای اختصاصی فعالیت نمود. اولین صندوق سرمایه گذاری این کارگزاری به نام صندوق سرمایه گذاری آگاه در تاریخ 1387/05/17 به عنوان اولین ها در زمان تاسیس خود در بازار سرمایه مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کرد. آخرین فهرست صندوقهای سرمایه گذاری این شرکت به شرح جدول زیر است.

صندوق سرمایه گذاری نوع صندوق تاریخ تاسیس ضامن نقد شوندگی خالص ارزش - ریال مخاطب
آگاه در سهام 1387/05/17 کارگزاری آگاه 202,693,202,012 سرمایه گذاران ریسک پذیر
عقیق در سهام 1389/12/07 بانک سامان - گروه اقتصاد سابین 157,902,947,240 سرمایه گذاران ریسک پذیر
نیکوکاری بانک گردشگری مختلط با درآمد ثابت 1390/10/18 بانک گردشگری 7,887,614,477 اهداف نیکوکارانه
نیکوکاری یکم آگاه مختلط با درآمد ثابت 1390/08/21 بانک سامان 17,447,675,593 اهداف نیکوکارانه
بانک ایران زمین در اوراق با درآمد ثابت 1390/11/07 بانک ایران زمین 13,192,476,149,079 سرمایه گذاران ریسک گریز
بانک گردشگری در اوراق با درآمد ثابت 1390/04/27 بانک گردشگری 17,415,113,469,514 سرمایه گذاران ریسک گریز
قابل معامله هستی بخش آگاه قابل معامله 1394/09/01 ندارد 68,553,703,569 سرمایه گذاران ریسک پذیر

آمار حضور سرمایه گذاران در صندوقهای سرمایه گذاری کارگزاری آگاه :

نام صندوق تعداد سرمایه گذاران حقیقی تعداد سرمایه گذاران حقوقی کل سرمایه گذاران
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه 363 3 366
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 333 6 339
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری 119 19 138
صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه 606 44 650
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین 25,281 17 25,298
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری 18,162 13 18,175

در زمینه فعالیت سبد گردانی ، هم اکنون این شرکت دارای بیش از 20 میلیارد تومان سبد تحت مدیریت در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

نوع سبد تعداد سبدها خالص ارزش-ریال تا تاریخ 1395/09/30
حقیقی 7 27,608,014,395
حقوقی 4 205,605,973,193
جمع 11 233,213,987,588

سابقه فعالیت

از آنجائیکه افشای عملکرد سبدها به صورت عمومی به دلیل محرمانه بودن اطلاعات شخصی سرمایه گذاران میسر نمی باشد، بنابراین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری این شرکت به صورت اخص صندوق های سرمایه گذاری آگاه و عقیق به صورت نمودار در زیر ارائه می شود.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری آگاه

عملکرد صندوق سرمایه گذاری عقیق

همانطور که مشاهده می شود ، مدیریت این صندوق ها همواره به گونه ای بوده است که به صورت باثبات بیش از شاخص بازار سرمایه ، سرمایه گذاران بازدهی کسب کرده اند. در مورد سبدها هم معمولاً همچنین وضعیتی وجود دارد.

شروع فرایند سبدگردانی

در حال حاضر سرمایه گذارانی که بیش از 800 میلیون تومان سرمایه دارند، با حضور در هر یک از شعب کارگزاری آگاه می توانند از راهنمائی های کارشناسان ما در حوزه خدمات سبدگردانی اختصاصی بهره مند شوند. برای شروع فرم ارزیابی ریسک سرمایه گذاران توسط سرمایه گذار و با راهنمائی کارشناسان ما تکمیل می گردد. هدف از تکمیل این فرم مشخص شدن دامنه پذیرش ریسک سرمایه گذاران توسط سبدگردانها است. بنابراین در تکمیل این فرم دقت کافی باید به عمل بیاید.

در مرحله بعد قرارداد رسمی سبدگردانی فیمابین سرمایه گذار و سبدگردان منعقد می گردد. واریز وجه سرمایه گذاران باید با هماهنگی کارشناسان آگاه به حساب های مشخص شده از این بابت صورت گیرد.

خدمات سبدگردانی

به صورت طبیعی و بر اساس ذات فعالیت سبدگردانی ، یک سبدگردان خوب در ابتدا باید برنامه ریزی کافی برای حداکثر سازی بازده سرمایه گذاران داشته باشد. به صورت خلاصه این شرکت به سرمایه گذاران سبد خدمات زیر را ارئه می دهد:

  1. تلاش در جهت حداکثر سازی بازدهی سبد سرمایه گذاران
  2. برای آگاهی سرمایه گذاران از وضعیت عملکردی سبدها، گزارشات در بازه های زمانی ماهانه، سه ماه و شش ماهه به صورت مستند تهیه و همراه با نمودارهای مقایسه ای روند سبد سرمایه گذار با شاخص بازار سرمایه به آدرس ایمیل سرمایه گذاران ارسال می شود.
  3. ارسال پیام های کوتاه مربوط به بازار طلا و ارز : از آنجائیکه سرمایه گذاران باید سبد متنوعی از دارائی ها را در اختیار داشته باشند، بنابراین علاوه بر مدیریت سبد سهام آنها، سرمایه گذاران را از طریق ارسال پیام کوتاه از آخرین اطلاعات لحظه ای بازار طلا و ارز مطلع خواهیم کرد.

مخاطبین سبد

به صورت عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد متنوع سازی مجموع سبد دارائی های خود را دارند، مخاطبین فعالیت سبدگردانی محسوب می گردند. در ده سال گذشته همواره بازار سرمایه در بین تمام بازار های سرمایه گذاری رسمی در کشور و نیز در مقایسه با تورم، نرخ بازدهی بیشتری داشته است. در زیر نمودار مقایسه ای بازدهی بازار ها آورده شده است.

سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که برای ورود به بازار سرمایه باید با مازاد دارائی های خود وارد شوند. نگاه بلند مدت به مقوله سرمایه گذاری در این بازار می تواند در کسب بازدهی پایدار به سرمایه گذاران کمک کند. بازار سرمایه ایران با دارا بودن بیش از 450 شرکت فهرست شده در بیش از 40 صنعت برای عموم سرمایه گذاران اعم از افراد ریسک گریز تا طیف افراد ریسک پذیر فرصت سرمایه گذاری جذابی ایجاد کرده است. به تازگی در این بازار، بازار اوراق بدهی نیز در حال توسعه است. بنابراین در مواقعی که سبدگردان ها از اوضاع جاری عملکردی شرکتهای بورسی راضی نباشند، وجوه سرمایه گذاران را به اوراق بدهی با نرخ بازدهی به مراتب بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی تبدیل می کنند. نتیجتاً در این بازار دارائی های متنوعی برای پوشش ریسک و حداکثر بازدهی وجود دارد.

ارتباط با سرمایه گذاران

آگاه در این زمینه به 4 اصل پایدار است.

  1. پاسخگوئی: همواره سعی کرده ایم به عنوان یک سبدگردان رسمی و دارای مجوز در فواصل زمانی و دوران های مختلف اقتصادی جوابگوی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل باشیم.
  2. مسئولیت پذیری: ما در آگاه به وظایف خود در امر سبدگردانی واقفیم و همواره تلاش خود را برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاران می کنیم.
  3. شفافیت و افشاء: با ارائه گزارشات مکتوب و تائید شده در فواصل زمانی کوتاه و میان مدت به سرمایه گذاران در مورد وضعیت سبد شان همواره سعی کرده ایم در انجام کاری که می کنیم شفاف باشیم.
  4. رفتار منصفانه: با توجه به اینکه دارائی های تحت مدیریت این شرکت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری و سبد رقم قابل توجهی است، همواره سعی کرده ایم تا به صورت منصفانه و مساوات در زمینه مدیریت دارائی های انواع سرمایه گذاران عمل کنیم.

مسئولیت ها و قوانین

در بازار سرمایه ایران، هر شرکتی برای فعالیت در امر سبدگردانی می بایست مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند. برای کسب این مجوز، سازمان بورس امکاناتی را از شرکتهای متقاضی مانند: کیفیت نیروی انسانی و مدارک حرفه ای، سرمایه در اختیار و سایر موارد را طلب می کند. این مجوز هر دو سال یکبار توسط سازمان بورس مورد بازنگری قرار می گیرد و در صورتی که عملکرد سبدگردان در گذشته با خطاهای قانونی همراه نبوده باشد، دوباره تمدید می گردد.

کارگزاری آگاه از سال 1387 تا کنون ( به مدت بیش از 8 سال) توانسته این مجوز را داشته باشد و همواره سازمان بورس در تمدید مجوز فعالیت سبدگردانی به این کارگزاری نظر مطلوب داشته است. در زمینه ارتباط سرمایه گذاران با شرکت سبدگردان، یک قرارداد رسمی که ابلاغیه سازمان بورس است منعقد می گردد. طی این قرارداد روابط کاری و حقوقی بین سرمایه گذار و سبدگردان تعریف شده است. در زیر لینک نمونه قرارداد سبد گردانی آورده شده است.

نمونه قرارداد سبدگردانی پیوستهای قرارداد سبدگردانی

ارتباط با واحد سبد گردانی کارگزاری اگاه :