logo

آگاه، انتخاب نخست سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری، کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به آسایش مالی است. ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی، قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید.

info
بیش از 230,000 میلیارد ریال
دارایی تحت مدیریت
info
بیش از 67000درصد
بازدهی در 16 سال
info
بیش از 100شعبه
در سراسر کشور
info
بیش از 5,000,000نفر
تعداد مشتریان
info
بیش از 1300نفر
تعداد کارکنان