راهنمای

انتقال سهام عدالت متوفیان

از طریق کارگزاری آگاه

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

از سال 84 تاکنون، بیش از 3 میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت فوت کردهاند و نبود سازوکاری برای انتقال سهام آنها، مشکلاتی را برای وراث ایجاد کرده است. به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار طی بخشای با استفاده از ظرفیت موجود در کارگزاریهای منتخب، شرایط انتقال این سهام را فراهم کرده است. مطابق با این بخشنامه، وراث اشخاص متوفی میتوانند پس از اعلام سازمان سپردهگذاری مرکزی، با انجام مراحل زیر، نسبت به انتقال این سهام اقدام کنند:

در صورت وجود چند یکی از آنها که در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد، میتواند به عنوان «نماینده وراث» مراحل انتقال را طی کند. برای ثبت نام سجام، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، مراحل زیر باید طی شود:

1
مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان و بررسی زمان تشکیل پرونده متوفی از طریق بخش «استعلام نوبت پرونده قهری»
2
در صورت تایید زمان تشکیل پرونده، فهرست کارگزاران منتخب نمایش داده می‌شود.
3
متقاضی می‌تواند با همراه داشتن اسناد و مدارک مورد نیاز، به صورت حضوری به یکی از دفاتر کارگزاری‌های منتخب مراجعه کند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده قهری

  •  تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی
  • اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد).2.اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد).
  • اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی انحصار وراثت (در صورتی که مادر متوفی طبق گواهی انحصار وراثت، از ورثه باشد، همراه داشتن شناسنامه مادر و پدر متوفی الزامی است)3.اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی انحصار وراثت (در صورتی که مادر متوفی طبق گواهی انحصار وراثت، از ورثه باشد، همراه داشتن شناسنامه مادر و پدر متوفی الزامی است)
  • در صورتی که متوفی داراي وصیت‌نامه رسمی باشد که در گواهی انحصار وراثت نیز به آن اشاره شده است، أخذ و ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت‌نامه نیز ضروری است.4.در صورتی که متوفی داراي وصیت‌نامه رسمی باشد که در گواهی انحصار وراثت نیز به آن اشاره شده است، أخذ و ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت‌نامه نیز ضروری است.
  • مطابق تبصره سه ماده دو آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تقسیم سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آن‌ها بعد از 1399/05/01 باشد، منوط به پرداخت مالیات بر ارث است؛ لذا در این فرض، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پرداخت مالیات بر ارث مندرج به سهام عدالت نیز ضرورت دارد.5.مطابق تبصره سه ماده دو آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تقسیم سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آن‌ها بعد از 1399/05/01 باشد، منوط به پرداخت مالیات بر ارث است؛ لذا در این فرض، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پرداخت مالیات بر ارث مندرج به سهام عدالت نیز ضرورت دارد.
  • در صورتی که تاریخ فوت متوفی قبل از تاریخ 1399/05/01 باشد، سهام عدالت متوفی، معاف از مالیات تبصره ذیل ماده 17 قانون مالیات مستقیم است و در این فرض احراز پرداخت مالیات موضوعیت ندارد.6.در صورتی که تاریخ فوت متوفی قبل از تاریخ 1399/05/01 باشد، سهام عدالت متوفی، معاف از مالیات تبصره ذیل ماده 17 قانون مالیات مستقیم است و در این فرض احراز پرداخت مالیات موضوعیت ندارد.

فهرست شعب کارگزاری آگاه

برای مشاهده آدرس شعب استان مورد نظر، روی تصویر آن در نقشه کلیک کنید

شعب کارگزاری آگاه در استان :

سوالات متداول

برای دریافت آخرین اخبار سهام عدالت متوفیان، شبکه‌های اجتماعی آگاه را دنبال کنید:

telegraminstagram