یک برداشت لحظه ای !

سرویس برداشت وجه آنی آگاه

در لحظه برداشت کنید!

«برداشت وجه آنی»، سرویس جدید کارگزاری آگاه است که امکان برداشت فوری از مانده‌حساب را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در فرایند برداشت وجه عادی، معمولاً یک روز کاری طول می‌کشید تا مبلغ درخواستی به حساب شما واریز شود. اما با این سرویس جدید، می‌توانید از مانده‌حسابتان برداشت کنید و مبلغ مورد نظر، چند لحظه بعد به حساب بانکی شما واریز خواهد شد.
برداشت از مانده‌حساب تا 200 میلیون تومان در روز

برداشت از مانده‌حساب تا 200 میلیون تومان در روز

قابل استفاده در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 20

قابل استفاده در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 20

امکان افزودن چندین حسابِ بانکی متفاوت

امکان افزودن چندین حسابِ بانکی متفاوت

سوالات متداول