خدمات ویژه آموزش بورس برای سازمان‌ها و ارگان‌ها

 

آموزش اختصاصی بورس با آگاه

فراهم کردن شرایطی که کارکنان سازمان‌ها بتوانند از نظر فردی و مالی رشد پیدا کنند، دغدغه بسیاری از مدیران موفق است. در این راستا یکی از خدمات ویژه آگاه، آموزش روش‌های سرمایه‌گذاری مختص سازمان‌ها و ارگان‌ها است. در این دوره‌ها، مباحثی از قبیل مبانی سرمایه‌گذاری در بورس، قوانین بازار سرمایه، تحلیل بنیادی کاربردی و ... تدریس می‌شود. همچنین امکان برگزاری همایش‌های اختصاصی برای شرکت‌هایی که قصد دارند سهام خود را در بورس یا فرابورس عرضه کنند، فراهم شده است.

برای دریافت خدمات آم��زش بورس ویژه سازمان‌ها تماس بگیرید:

021-82154704

@eduagah